NG Data Care

Firma

 

O nas

Co robimy

Certyfikaty

Archiwizacja dokumentów papierowych obejmuje następujące czynności:

 

Archiwizację akt poprzez przyjęcie odpowiedniej klasyfikacji aktowej

- Wydzielenie z archiwum akt kategorii BC, dla których minęły ustawowe okresy przechowywania wraz ze

  sporządzeniem spisów oraz protokołów oceny

- Sporządzenie ewidencji akt, które nadal podlegają przechowywaniu, w postaci spisów zdawczo-odbiorczych

- Oznaczenie pojedynczych teczek/segregatorów sygnaturami i kodami kreskowymi

- Odebranie i bezpowrotnie zniszczenie wydzielonych akt kategorii BC

- Spakowanie porządkowych akt do zbiorczych pudeł archiwizacyjnych

- Oznaczenie pudeł indywidualnymi numerami oraz kodami kreskowymi (gwarancja anonimowości zbiorów)

Firma

 

O nas

Co robimy

Certyfikaty

Informacje Kontaktowe

 

NGsolutions Sp.z o.o.

ul. św. Barbray 1 lok.1

00-686 Warszawa,

E-mail:info@datacare.com.pl

Telefon: 22 299 19 10

Firma

 

O nas

Co robimy

Certyfikaty

Informacje Kontaktowe

 

NGsolutions Sp.z o.o.

ul. św. Barbray 1 lok.1

00-686 Warszawa,

E-mail:info@datacare.com.pl

Telefon: 22 299 19 10

Firma

 

O nas

Co robimy

Certyfikaty

Informacje Kontaktowe

 

NGsolutions Sp.z o.o.

ul. św. Barbray 1 lok.1

00-686 Warszawa,

E-mail:info@datacare.com.pl

Telefon: 22 299 19 10

Firma

 

O nas

Co robimy

Certyfikaty

Informacje Kontaktowe

 

NGsolutions Sp.z o.o.

ul. św. Barbray 1 lok.1

00-686 Warszawa,

E-mail:info@datacare.com.pl

Telefon: 22 299 19 10

Informacje Kontaktowe

 

NGsolutions Sp.z o.o.

ul. św. Barbray 1 lok.1

00-686 Warszawa,

E-mail:info@datacare.com.pl

Telefon: 22 299 19 10