PRZECHOWYWANIE DANYCH NA ZEWNĘTRZNYCH NOŚNIKACH W ŚWIETLE PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Jako profesjonaliści w zakresie bezpiecznego przechowywania elektronicznych nośników informacji zwróciliśmy się do Inspektora Ochrony Danych osobowych oraz Eksperta ds. Compliance Pana Przemysława Chąciak z Inspektorzy ODO Sp. z o. o.  z prośbą o wyjaśnienie czy przechowywanie danych osobowych na zewnętrznych nośnikach jest zgodne z przepisami prawa oraz czy warto, aby firmy rozważyły takie rozwiązanie. Zapytaliśmy również na jakie zagrożenia narażone są firmowe dane.

 

juz od 199 zł netto miesięcznie


CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ

 

Dynamiczny rozwój Internetu oraz infrastruktury informatycznej na świecie ma obecnie ogromny wpływ na niemal każdą dziedzinę naszej aktywności. Jednak wraz z jego coraz większym rozwojem i wpływem na nasze życie przestępstwa komputerowe stały się jego integralną częścią. Prywatni przedsiębiorcy, gospodarstwa domowe, urzędy, banki, jednostki rządowe, zwykli użytkownicy; wszyscy możemy stać się ofiarami działań cyberprzestępców.

 

Nasze komputery jak i przechowywane w nich dane są narażone na różnego typu działania wynikające często z chęci zysku, nieuczciwej konkurencji, szpiegostwa oraz zwyczajnego bandytyzmu lub po prostu chęci zemsty lub złośliwości.

 

Najbardziej powszechnymi zagrożeniami spotykanymi w sieci są włamania do systemu, działania z ukrycia za pomocą „bocznych drzwi” np. nadużycia bankowe (carding) lub kradzieże elektronicznych pieniędzy, łamanie praw autorskich w skutek handlu nielegalnymi kopiami oprogramowania(cracking), kradzieże prywatnych lub poufnych danych czy rozpowszechnianie wirusów komputerowych, robaków lub bakterii. Rozwój sieci teleinformatycznej spowodował, iż, każdy użytkownik komputera podłączonego do Internetu może stać się potencjalną ofiarą tych ataków.

 

Dane dotyczące kont bankowych, hasła dostępu, wartościowe bazy danych, dane pracowników, szczegółowe opisy strategii działań w firmach, poufne dokumenty oraz korespondencja; obecnie większość z tych informacji przechowujemy na dysku naszego komputera.

 

Dodając do tego nieumiejętne korzystanie z zasobów Internetu, odwiedzanie niebezpiecznych stron, ściąganie plików niewiadomego pochodzenia, czy też dokonywanie zakupów przez Internet bez uprzedniego zabezpieczenia naszego systemu może spowodować, iż nasze zasoby zostaną zaatakowane, a wszystkie przechowywane informacje stracone lub wykorzystane w niepożądanym celu.

 

PAMIĘTAJ O BEZPIECZNYM PRZECHOWYWANIU WSZYSTKICH SWOICH DANYCH - NGDC ZROBI TO DLA CIEBIE FACHOWO I PROFESJONALNIE!